14 oktober, 2011

taaarten voor Somalië in beeld !


Taarten voor Somalië, de opbrengst !

Amai, wat een overrompeling ! Heel wat mensen kwamen nog lekkers aanbrengen, Denis Geyskens kwam ons steunen met 2 lekkere taarten, Myrna Jonckers bracht een hele stapel lekkere en mooie cupcakes, Dora had een mooie appeltaart gebakken, buurtbewoners brachten diverse slagroomtaarten....
Ook de taarteneters mankeerden niet ! Al van voor 14 uur was het aanschuiven aan het rijkelijke taartenbuffet. De cafetaria zat afgeladen vol, het was een gezellige bedoening !
We sloten tegen 16 uur onze verkoopstand af met een positief saldo van 425 euro !!!
Dat vulden we aan met geld uit de kas, zodat we tenslotte €500 overmaakten op de 1212rekening.
Aan iedereen die ons steunde, hartelijk dank !

02 oktober, 2011

nog meer lekkers !

De Sparwinkel van Diest steunt onze actie met maar liefst 6 taarten !! Hartelijk dank !